onsdag 12 februari 2014

Virtuella rum i undervisning

CC BY-NC-SA Some rights reserved by Re:flex, Folkbildningsrådet
Virtuella världar som Second Life var i stark mediefokus för 5-7 år sedan men även om de inte hamnar i rampljuset idag används de fortfarande av många inom högre utbildning. Framför allt används virtuella världar som miljöer för rollspel och ett bra exempel på detta är receptarie- och apotekarprogrammet vid Umeå universitet. Martin Burman, professor i molekulärbiologi, beskriver i en artikel i nättidningen Re:flex, Från högtalartelefon till avatar – att använda virtuella rum i undervisningen, hur de har skapat ett virtuellt apotek där studenterna kan träna olika kundmöten.

Det finns flera fördelar med att göra rollspel i en virtuell värld. Framför allt känns det mer realistiskt än i klassrummet och man kan spela ut sin roll på ett mer övertygande sätt genom en avatar än när man står framför sina vänner i ett klassrum.

- Studenterna tyckte att övningen var spännande och starkt motiverande. De tyckte att miljön var tillräckligt autentisk och att de kom väldigt snabbt in i rollspelet. De glömde nästan bort att de var i en virtuell värld. Många studenter tyckte att det var lättare att delta i det virtuella rollspelet jämfört med de rollspel de utfört på universitetet. Studenterna upplevde att det blir lättare att ikläda sig en roll i SL än i ett fysiskt rollspel. Där kan det kännas lite knepigt och pinsamt att spela en roll inför sina kurskamrater. I SL spelas rollen av avataren, vilket upplevs lättare. Det går även att förvränga rösten så att avataren inte låter som en själv.

Lärare har kunnat ge återkoppling till studenterna genom att spela upp rollspelen och även här känns situationen mindre prestigefull och laddad i det virtuella rummet. Andra utbildningar i Umeå har börjat använda virtuella miljöer för rollspel, till exempel en kurs i klinisk farmaci. Idag har de bytt från Second Life till en stabilare virtuell värld, Open Simulator.

Inga kommentarer: