torsdag 20 februari 2014

Teknikstöd för elever med kognitiva svårigheter


Många elever inom skola, gymnasium och vuxenutbildning har kognitiva svårigheter som ligger bakom till exempel koncentrationssvårigheter, problem med tidsuppfattning, organisationsförmåga mm. Teknikstöd i form av särskilda program eller appar kan hjälpa dessa elever och stärker deras möjligheter att lyckas i skolan. Webbtjänsten Läromteknikstöd.se ger läraren ett bra överblick på området kognitiva svårigheter med fallstudier, definitioner, råd om bemötande och exempel på smarta IKT-lösningar som ger elever bra stöd i sin vardag. Webbplatsen består av följande delar:
Denna tjänst har utvecklats av Hjälpmedelsinstitutet med syftet att med teknikstöd stärka elever med 
kognitiva svårigheter för att skapa lika villkor till utbildning och framtida arbete.

Inga kommentarer: