torsdag 13 februari 2014

Medie- och informationskunnighet i fokus


Vi lever idag i ett ständigt medieflöde med information, debatt, synpunkter, marknadsföring och reklam som når oss via mobil, surfplatta, dator, TV, radio och tryckta medier. Dessutom bidrar vi själva till detta flöde via våra bloggar, facebook, Twitter, Instagram och många andra kanaler. Men hur hanterar vi detta överflöd, hur hittar vi pålitliga källor, hur tar vi kontroll över vår digital identitet? Medie- och informationskunnighet är en nyckelfärdighet för alla idag och i synnerhet bland barn och ungdomar.

Ett nytt initiativ av Statens Medieråd är sajten MIK-rummet, om medveten medieanvändning. Sajten erbjuder en kurs som tar dig genom de viktigaste begreppen och ger exempel att fundera över. Kursmaterialet kan användas av lärare i sin undervisning (materialet är kopplat till läroplanen) eller av individer som självstudier. Materialet består av texter, filmer och bilder (se sajtguiden) och består av 3 övergripande moduler med syfte att:
  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier
- Vår världsbild formas till stor del via medier. Från det att vi vaknar tills dess att vi somnar omges vi av information och budskap i form av text, ljud och bild - ansikte mot ansikte, i mobilen, via nätet, på tv och radio och i tidningen. Vi bidrar också själva till flödet - i dagens sociala medielandskap är var och en sin egen publicist. Medie- och informationskunnighet – MIK – är idag en nyckelkompetens för alla.

Inga kommentarer: