tisdag 18 februari 2014

Euroversity - högre utbildning i virtuella världar


Euroversity är ett EU projekt som utforskar möjligheterna med virtuella världar inom högre utbildning. Projektet är nu i sitt sista år och har redan samlat på sig många goda exempel på utbildningsmiljöer, främst i den virtuella världen Second Life. Euroversity består av 18 partners från 10 länder i Europa samt Israel och alla partners har tidigare medverkat i diverse internationella projekt och initiativ inom området. Från Sverige deltar Linnéuniversitetet med bland annat kurser i engelska och Umeå universitet med kurser i samisk språk och kultur.

- The aim of the project is to engage enough of a critical mass of users of online 2D/3D virtual environments, so as to generate more users by transferring their newly acquired knowledge to their specific contexts. The duration of the network is such that there will be the possibility to initiate, train and follow-up new end users during the project. The community resource created by the project outlining the good practice framework and the experiential video data bank will provide content which will outlive the project's duration.

Euroversitys wiki innehåller mycket informaton för alla som tänker använda virtuella världar i sin undervisning med omfattande riktlinjer för kursutveckling, goda exempel från tidigare projekt och praktiska råd. Dessutom ger projektet regelbundna webbseminarier och nästa tillfälle blir onsdag 26 februari 12.00 med följande presentationer: Language quests and data analytics in secondary schools - Gerhilde Meissl-Egghart (Talkademy) samt Teaching anthropology through virtual worlds - David Gauckler och Michel Nachez (University of Strasbourg).

Här ser du ett bildspel om projektet.


Inga kommentarer: