fredag 16 oktober 2015

Bedömning av mjuka färdigheter


Ett problem inom högre utbildning är att bedöma "mjuka" färdigheter som till exempel kritiskt tänkande, skrivstil, muntligt framträdande, grupparbete, interkulturell kommunikation, digitala kompetenser, ledarskap osv. Flera studier visar att arbetgivare värderar just dessa färdigheter högre än traditionella kriterier (examen, lärosäte osv). Nu arbetar 59 amerikanska lärosäten med att ta fram bedömningsmallar (s. k. VALUE Rubrics) för just sådana färdigheter enligt en artikel i nättidningen Mind/Shift, Could Rubric-Based Grading Be the Assessment of the Future?  För varje färdighet finns det kriterier och skalor som läraren kan använda i sin bedömning av studentens arbete.

Kriterierna har nyligen provats av 127 utbildade bedömare som har tittat på cirka 7000 inlämningsuppgifter och prov. För att kunna bedöma just skrivfärdighet har lärare som inte undervisar i det aktuella ämnet fått bedöma uppsatserna. De har endast bedömt studentens skrivförmåga och inte ämneskunskap. Pilotstudierna har gått bra och nu planerar lärosäten att implementera bedömningsmallarna i större omfattning. En intressant effekt av denna satsning är att de inblandade lärarna har börjat se över sin undervsining för att bättre integrera de mjuka färdigheterna.

Inga kommentarer: