måndag 5 oktober 2015

Framtidens högskolemiljöer

The Library and Learning Center by Zaha by o palsson, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by o palsson

Många universitet i världen bygger om sina campus för att skapa mer flexibla miljöer för lärande. Många olika studiemiljöer behövs: flexibla undervisningslokaler, rum för tyst läsning, grupparbete, möjligheter för videomöten och digital kollaboration, mötesplatser, utställningar mm. För fjärde året i rad bjuder Informa IBC Sweden in till konferensen Framtidens högskolemiljöer i Stockholm 12-13 november. Under konferensen får du höra om goda exempel från Sverige, Norge, Danmark, Finland, England och Ryssland.

Enligt programmet kommer konferensen att ta upp följande områden::
  • Så utvecklas morgondagens hörsalar för dialog och samarbete
  • Strategisk utveckling av högskolemiljöer med hållbarhetsfrågorna som ledstjärna
  • Lokalplanering för maximal flexibilitet och effektivitet
  • Campusutveckling som en del i staden
  • Så introducerades flexibla lösningar för nya sätt att arbete, lära och undervisa
  • Mötets roll i kunskapsbildning – det gränsöverskridande mötets betydelse för kunskapsutveckling
Mer information och anmälan

2 kommentarer:

MariaOhlsson sa...

Är det någon som bevistat denna konferens tidigare och kan säga något om den? Den är ju ganska kostsam...
undrar Maria Ohlsson, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Alastair Creelman sa...

Jag har varit på 2 av deras konferenser men inte just denna. Intressanta talare och en möjlighet att nätverka men jag vet att priset är ett problem för många.