tisdag 20 oktober 2015

Bidrar utbildningsappar till lärande?


Det fins ett enormt utbud av digitala läromedel och appar men få av dem ger återkoppling och hjälper eleverna att lära sig. Det menar Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, i en artikel och radioreportage av Sveriges Radio, Få appar hjälper elever att lära sig. De allra flesta testar bara det som eleven redan kan och ger inte djupare återkoppling och det finns en fara att lärare har en övertro på dessa läromedel. Många appar lovar mycket men få levererar och det finns för lite kvalitetskontroll och samordning.

- Det är en väldigt svår situation för lärarna. Det är absolut inte lärarnas fel att det ser ut som det gör, utan vi har snarare ett problem på statlig nivå. Inte heller lärarhögskolorna, Skolverket och kommunerna tar ansvar.

Samtidigt kunde man säga samma sak om tryckta läromedel som inte heller ger djupare återkoppling. Det viktigaste är samspelet mellan läromedel, elever och lärare. Det är läraren som skapar sammanhang med såväl tryckta som digitala läromedel. Men utbudet av till exempel utbildningsappar har verkligen exploderat de senaste åren och det är svårt för den enskilda läraren att orientera sig. I detta sammanhang finns det till exempel sajten Skolappar där lärare utvärderar apparna och tipsar om tillämpning.

Lyssna på radioreportaget här.

Inga kommentarer: