torsdag 15 oktober 2015

NE lanserar nya digitala läromedel

Nationalencyklopedin (NE) satsar stort på ett erbjuda digitala läromedel inom alla skolämnen som kan anpassas av lärare till sina lektioner. Första ämnen som lanseras är fysik 1, naturkunskap 1b och religion 1 men målet är att alla ämnen på högstadiet och gymnasiet kommer att erbjudas senaste till slutet av 2016. Eftersom de flesta skolor använder datorer och surfplattor i undervisningen är det viktigt att NE finns som självklart stöd. Enligt pressmeddelandet:

- NE:s digitala läromedel är interaktiva och ger läraren stor flexibilitet och möjlighet att anpassa undervisningen till varje klass och varje elevs individuella förutsättningar och behov. Förutom bilder, illustrationer och ett högkvalitativt textinnehåll innehåller NE:s läromedel filmer, interaktiva övningar, självrättande uppgifter och simuleringar. I läromedlet är det dessutom möjligt att fördjupa sig i utvalda artiklar från uppslagsverket och använda NE:s ordböcker för att hitta förklaringar till svåra ord i texten. Innehållet i läromedlen uppdateras kontinuerligt.

Den här informationsfilmen ger ett smakprov på hur tjänsten fungerar.

Inga kommentarer: