måndag 26 oktober 2015

President Obama - lärande handlar om mycket mer än kryssrutor

President Barack Obama ser allvarligt på de negativa effekterna som standardiserade tester har inom amerikansk utbildning och föreslår nya initiativ för att skapa ett system som främjar lärande och undervisning. I ett tal som sprids nu via sociala medier kritiserar han ett system som betonar testning hellre än lärande. Han vill se färre tester och de som finns kvar ska uppfylla följande krav:
  • De tester som finns ska verkligen ge något för eleven.
  • Tester ska främja lärande.
  • Tester ska ge oss insikter i elevernas lärande för att kunna hjälpa dem vidare.   
- Learning is about so much more than just filling in the right bubble. So we’re going to work with states, school districts, teachers, and parents to make sure that we’re not obsessing about testing, that the principles I just outlined are reflected in classrooms throughout the country—to make sure that our kids are enjoying learning, that our teachers are able to operate with creativity, to make sure we are preparing our kids for a lifetime of success.

Läs mer i en artikel i USA TodayObama plan limits standardized testing to no more than 2% of class time.Inga kommentarer: