fredag 9 oktober 2015

MOOC först, campus sedan

Studying at the kitchen table 2015 by Gord McKenna, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Gord McKenna

Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) ska inte ses som alternativ till traditionella studier men snarare en komplement. Flera amerikanska universitet provar nu att erbjuda introduktionskurser som MOOCs och om du klarar dem får du sedan välja att börja på campus med poäng redan i bagaget. Dessutom sparar studenten upp till en termin i lån och avgifter.

En article i amerikanska Inside Higher Ed, MIT's new model, beskriver hur MIT (Massachusetts Institute of Technology) erbjuder den första terminen på sin mastersutbildning i logistik som MOOC. De som vill kan, efter tentamen, söka sig in på andra termin som campusstudent och de som inte vill fortsätta kan få ett intyg, s k micromaster, som bevis på det de har gjort under kursen. Universitetet vill undersöka om de kan använda konceptet på bred front för att erbjuda studenter mer flexibla studievägar och en kortare tid på campus (det är väldigt dyrt att studera på campus i USA). Dessutom kan MOOC-varianten ge studenter möjligheten att prova på en utbildning innan de tar på sig dyra lån.

- The pilot will hopefully provide MIT with answers to questions about admissions, course quality and need-based financial aid, Reif said. He was unable to say specifically how MIT will ensure learners who complete the MOOCs will quickly be evaluated for admission into the residential program, but suggested learners may be able to announce their intent at an early stage and complete the paperwork before finishing the last MOOC.

Flera amerikanska universitet provar också liknande hybrid-lösningar. Kan det vara en framtidslösning även i Sverige?

Inga kommentarer: