torsdag 29 oktober 2015

Digitalisering som lyfter skolan

IT-användandet i skolan är här för att stanna, men hur kan man arbeta mer pedagogiskt med det för att fördjupa kunskaperna istället för tvärtom? I den nya boken Digitalisering som lyfter skolan visar författarna, Håkan Fleischer och Helena Kvarnsell, vilka fallgropar som finns och hur de kan undvikas. De ger också tips på hur man kan dra nytta av digitaliseringen i pedagogiken.

– IT är inte en fråga om teknik, utan om pedagogik, säger Håkan Fleischer.

En Pisaundersökning (september 2015) visar att mycket IT i skolan inte automatiskt ger bättre resultat. Tvärtom så pekade undersökningen på ett samband mellan hög IT-användning och låga prestationer på Pisaprovets matematik- och läsförståelsedel.

– Varenda unge ska ha rätt till datorers och internets fördelar i skolan, säger Helena Kvarnsell och understryker hur viktigt det är att eleverna får träna och lära sig verktygen för att fördjupa sina kunskaper.

För att utveckla elevernas kunskaper med hjälp av digitala verktyg måste vi utgå från pedagogik snarare än teknik. Boken Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik innehåller inte några tips på appar, men däremot strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg kan användas för att skapa fördjupad kunskap.

Författarna tar sin utgångspunkt i forskning inom skola och IT. De visar vilka fallgropar som finns med tekniken och hur de kan undvikas. Här finns också konkreta metoder för att utnyttja de fördelar som digitaliseringen för med sig.

Inga kommentarer: