tisdag 13 oktober 2015

Fusk inte vanligare på nätet än på campus

Det finns en vanlig uppfattning att fusk är vanligare i nätkurser än i traditionella campuskurser, men så är inte fallet enligt en ny magisteruppsats av Maria Lingaas, Göteborgs universitetFusk vid provskrivning online - vad säger forskningen? Uppsatsen har nyligen vunnit priset för årets bästa examensarbete vid Promise-dagen 2015.

Maria har tittat på de senaste årens forskning inom området för att se om det finns bevis för mer utbrett fusk på nätet och om det finns faktorer som påvekar och motverkar fusk.

- Resultatet av det här arbetet tyder inte på att fusk är vanligare online än i klassrummet, utan snarare på att fusk är ett generellt problem, där onlineprov bara erbjuder ett nytt verktyg. Fusk i sig är många gånger en social företeelse och en del av campuskulturen. Att kunna ursäkta beteendet inför sig själv och andra är därför en grundläggande faktor för beslutet att fuska.

Förekomsten av fusk, såväl på nätet som på campus, beror på den sociala kulturen i lärmiljön och studentens egen inställning. Många studenter ser inte fusket som särskilt allvarligt men det går inte att se några tydliga demografiska mönster här. Den viktigaste åtgärden för universitetet är att  ta fram tydliga etiska riktlinjer, en hederskodex, och kommunicera budskapet i alla sammanhang.

Inga kommentarer: