torsdag 1 oktober 2015

Studentorganisationer kräver bättre högskolepedagogik


Sveriges studenter ser brister i lärarnas pedagogisk kompetens och vill se en samordnad nationell satsning för att höja undervisningskvalitet och lärarnas status. I våras publicerades en rapport av SFS (Sveriges Förenade Studentkårer), Agenda: Pedagogik, som kräver att lärosäten satsar mycket tydligare på pedagogisk utveckling och att alla lärare har rätt till högskolepedagogisk utbildning och relaterad kompetensutveckling. Många lärosäten saknar riktlinjer och strategier för högskolepedagogik och rapporten lyfter fram följande:
  • 60 procent av landets lärosäten ställer inte krav på att all undervisande personal ska ha gått en högskolepedagogisk utbildning.
  • Två tredjedelar av landets lärosäten saknar riktlinjer om att undervisande personal ska få kompetensutveckling inom pedagogik.
  • Mindre än hälften av landets lärosäten använder alltid en särskild sakkunnig för att bedöma lärares pedagogiska skicklighet.
  • Två av tre lärosäten saknar centrala system för bedömning av pedagogisk skicklighet.
Rapporten kräver att all undervisande personal ska ha minst 10 veckors högskolepedagogisk utbildning och ha rätt till fortlöpande kompetensutveckling. Dessutom ska det finnas meriteringssystem som belönar bra lärare samt en nationell samordning av pedagogisk utveckling på myndighetsnivå. 

Ytterligare en rapport inom området har getts ut av Uppsala Studentkår, Att skapa lärare av världsklass, som bygger på SFS rapport men kommer fram till följande förslag till universitetsledningen:
  • Ge anställda tid för pedagogisk fortbildning och utövning
  • Använd formativa kursvärderingar i större utsträckning 
  • Inför en kurs med fokus på pedagogik och undervisning i doktorandutbildningen 
  • Skriv tydligt ut kraven på pedagogisk skicklighet i anställningsprofilen 
  • Inför examination i pedagogiska kurser 

Inga kommentarer: