onsdag 30 september 2015

Nationella it-strategier för skolväsendet


Regeringen har gett Skolverket uppdraget att ta fram IT-strategier för skolväsendet, från förskola till Komvux, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet. Två strategier ska tas fram: den ena gäller förskola, grundskola och fritidshem och den andra gäller gymnasium och skolväsendet för vuxna. Syftet är att skapa tydliga riktlinjer för skolans digitalisering och en bättre integrering mellan teknik och pedagogik.

Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förut­sättningarna för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet, en stärkt digital kompetens hos elever och lärare och en it-strategisk kompetens hos skolledare samt för att digitaliseringens möjligheter ska tas till vara för skol­utveckling och för utveckling av undervisningen. Strategierna ska också innehålla sådana skolformsspecifika insatser som är relevanta för respektive skolform.

Inga kommentarer: