torsdag 3 september 2015

Ny avhandling om konsten att ge bra återkoppling

Alva Appelgren (foto: Jan Hanika, med tillstånd)
Konkret återkoppling kopplad till prestation går hem mycket bättre än allmänt beröm enligt en ny avhandling av Alva Appelgren, Karolinska InstitutetError, praise, action and trait: effects of feedback on cognitive performance and motivation. Alva har studerat hur olika sorters återkoppling påverkar elevers motivation.

- Vi gjorde studierna både i laboratoriemiljö samt på plats i skolan med elever i mellanstadiet. Syftet var att ta reda på vad det är som motiverar elever och vilken typ av feedback som ger bäst resultat.
Eleverna fick olika sorters återkoppling på sina svar i nätbaserade tester. Bland annat verkade diverse ljudeffekter för rätt eller fel svar bara irritera eleverna. dessutom blev eleverna mer stressade av att höra allmänt beröm som "vad duktig du är" eller "du är smart". Andra faktorer som påverkade var om eleverna hade inställningen att intelligens är medfödd och inte går att påverka eller de elever som trodde att man alltid kan lära sig nytt.

– De här resultaten är viktiga för de som skapar digitala verktyg som använder feedback. De är även relevanta för lärare och föräldrar som ger daglig feedback, för att de ska veta vilken typ av beröm som bäst ökar prestation och motivation.

Källa: Pressmeddelande, Karolinska Institutet, Ny avhandling kan hjälpa lärare ge rätt feedback.

Inga kommentarer: