tisdag 15 september 2015

Effektiv användning av Twitter på konferenser

Sweets And Tweets DEC2010 © Nakeva Photo by Nakeva, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by Nakeva on Flickr

Twitter används på många konferenser för att skapa dialog och engagemang. Genom att använda en hashtag (t ex #konferensnamn) kan alla bidra till ett gemensamt informationsflöde. En artikel av Sue Beckingham, Tips for tweeting at conferences, ger praktiska tips för alla som vill använda Twitter som officiell konferenskanal.

Via Twitter kan deltagarna och arrangörerna förmedla bra citat från talarna, bilder, länkar till relevanta artiklar och resurser samt egna synpunkter och reflektioner på konferensens innehåll. I slutet av konferensen samlas alla meddelanden under hashtaggen och kan presenteras som en snygga sammanfattning av konferensen genom tjänster som Storify. Artikeln ger tips för konferensarrangörer samt råd om Twitteretikett för alla deltagare.

För flera tips om hur du kan nätverka via Twitter se en artikel i The Journal, How to Build Your PLN on Twitter.

Inga kommentarer: