onsdag 16 september 2015

Svenska elevers digitala kunskaper svaga, enligt PISA

Sverige hamnade bara i mittenskiktet i en ny PISA-undersökning om elevers digitala kunskaper i matematik och läsförståelse, enligt en artikel i Dagens Nyheter, Nytt bakslag för svenska skolan. Trots att de flesta har tillgång till datorer, plattor och mobiler så har inte den digitala kompetensen ökat speciellt. Man skulle kunna påstå att detta är bevis att teknik inte gör någon skillnad men sanningen är hellre att det krävs mer kompetensutveckling för lärarna för att kunna integrera tekniken på ett pedagogiskt sätt. För detta krävs samordnade satsningar, något som inte har skett på nationell nivå.

- Vi vet att det är en hög internetanvändning i Sverige men allt handlar om vad eleverna gör på datorerna och inget slår en skicklig lärare. Lärare behöver kompetensutveckling och det har inte varit några sådana stora satsningar och inte prioriterats från regeringen tills nu, säger Maria Weståker, enhetschef för undervisningsstödsenheten vid Skolverket.

Satsningar är på gång, bland annat att Skolverket har ett uppdrag att utveckla ett nationellt skolutvecklingsprogram som fokuserar på IT som pedagogiskt verktyg.

Ytterligare en viktig fråga är bristen på digitala lärresurser på svenska och det diskuteras i en bloggpost av Stefan Pålsson, Skolans behov av digitala lärresurser. Här redovisas ett webbinarium, Skolans behov av digitala lärresurser, som arrangerades av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) nyligen där Anna Carlsson (SKL) diskuterade frågan med Rickard Vinde, (vd Svenska Läromedel), Sara Mörtsell (Wikimedia Sverige) och Jan Hylén (konsult/utbildningsalytiker). Se webbinariet här nedan.


Inga kommentarer: