fredag 25 september 2015

Finsk molntjänst för utbildning tar form

Utbildningsdepartementet i Finland håller på att utveckla EduCloud, en molntjänst för läromedel och öppna lärresurser som ska vara öppen för alla inom utbildning. En ny artikel av Stefan PålssonOmvärldsbloggen, EduCloud – en lägesrapport från Finland, beskriver läget med projektet och framtidsplaner utifrån ett webinar som nyligen har hållits för intressenter.

Just nu finns det bara ett pilotprojekt igång och all information är på finska, men tanken är att skapa en öppen molntjänst där förlag, skolor och lärare ska kunna ladda upp lärresurser och läromedel som alla lärare och elever får tillgång till genom en inloggning. Tjänsten består av tre delar: en marknadsplats (Bazaar) för material, en mötesplats (Get Inspired) för lärare att byta idéer och erfarenheter samt ett tekniskt forum (Know-How). Målet är att 80% av alla lärare ska använda tjänsten 2016.

Enligt Stefan Pålsson finns det stora förhoppningar för EduCloud:

- Nästa år, när de nya läroplanerna träder i kraft, kan bli en pedagogisk vändpunkt för den finska skolan, hävdade Jussi Hurmola. Tekniken bakom EduCloud kommer att vara klart i tid, och det ger en bra grundförutsättning. Många nya företag som arbetar med digitala lärresurser ligger i startgroparna och kan både driva på den pedagogiska utvecklingen och bidra till att sänka kostnaderna. Det finns stora förhoppningar hos beslutsfattare och i skolan, men det är förstås omöjligt att veta vad som kommer att hända.

Förhoppningen är att andra länder också väljer lika öppna lösningar som EduCloud och det går att koppla ihop tjänsterna och skapa mer internationellt samarbete i stället för att varje land hittar sin egen lösning.

Inga kommentarer: