onsdag 2 september 2015

Ny omgång av kursen Open Networked LearningOpen Networked Learning (ONL) är en öppen nätkurs som vänder sig till lärare, kursutvecklare, IT-pedagoger och kursdesigners inom högre utbildning. 22 september startar den tredje omgången och du har fortfarande tid att anmäla dig. ONL arrangeras av Karolinska Institutet, Lunds universitet och Linnéuniversitetet. Huvudsyftet är att ge deltagarna möjlighet att utforska och få erfarenhet från samarbete, problembaserat och öppet online-lärande för att förstå värdet, möjligheterna och utmaningarna med att använda digitala verktyg och medier för att stödja undervisning och lärande.

ONL använder öppna, samverkande inlärningsmetoder i ett problembaserat lärandeformat och syftar till att bygga personliga utbildningsnätverk. Kursens upplägg bygger på en användning av fritt tillgängliga verktyg för sociala medier och en plattform som inte kräver expertkunskap för att bemästras och genomföras. Fokus ligger på hur tillgängliga digitala tekniker kan stödja undervisning och kursdesign och att öka möjligheterna till samarbete, engagemang och lärande. Du kommer att arbeta i mindre grupper tillsammans med kollegor från flera universitet och högskolor såväl svenska som utländska.

Kursen går 22 september - 24 november och består av följande teman: Connecting and networking, Digital literacy, Collaborative learning and communities, Flexible and mobile learning, Opene educational practices, Designing learning environments, Future perspectives.

För anställda inom Karolinska Institutet, Lunds universitet och Linnéuniversitetet finns det särskilda anmälningssidor. Deltagare från andra lärosäten i Sverige och utomlands anmäler sig som open learner. Läs mer om olika sätt att delta, How to participate.

Kursen är kostnadsfri och hålls på engelska.


Inga kommentarer: