måndag 21 september 2015

Amerikanska utbildningsdepartementet anställer OER-expert

Lyndon Baines Johnson Department of Educ by cliff1066â„¢, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  United States department of Education by cliff1066

Det amerikanska utbildningsdepartementet har skapat en ny tjänst som rådgivare inom öppen utbildning, enligt en artikel i tidskriften The Journal, Department of Ed Names First OER Advisor. Arbetsuppgifterna är att främja större öppenhet inom utbildning genom öppen publicering, användning av öppna lärresurser, öppna kurser samt bättre delningskultur mellan skolor, högskolor och universitet. Departementet har redan en avdelning för IKT inom utbildning, Office of Education Technology. Ledaren för denna avdelning, Richard Culatta, kommenterade beslutet så här:

- Creating a dedicated open education advisor position at the department will greatly enhance our ability to support states and districts as they move to using openly licensed learning resources ... The use of openly-licensed resources not only allows states and districts to adapt and modify materials to meet student needs, but also frees up funding to support the transition to digital learning.

När ser vi en sådan avdelning i Sverige?

Inga kommentarer: