fredag 18 september 2015

Eleverna och internet 2015

CC BY Some rights reserved by Kristina Alexanderson
Samtidigt som barn och unga spenderar allt mer tid online brister skolan i att förmedla nödvändig kunskap och ge eleverna verktyg som behövs för att kunna navigera i dagens digitala samhälle. Det visar den nya rapporten Eleverna och internet 2015 från internetstiftelsen IIS.

Många barn och unga är i dag ständigt uppkopplade. Nio av tio lågstadieelever använder internet varje vecka och från mellanstadiet och upp genom gymnasiet har så gott som alla en egen smart mobil och tillgång till både internet och trådlöst nätverk hemma. Den användning som är skolrelaterad fortsätter att handla om att söka information och kontrollera fakta. Detta trots att läroplanen för grundskolan trycker på vikten av att ge alla elever digitala färdigheter.

– I skolan används internet allt för ofta som ett uppslagsverk, inte ett verktyg för kommunikation och skapande. Våra barn lämnas till att på fritiden och med hjälp av föräldrar och kamrater lära sig hantera och utveckla kunskaper om internet. Skolan måste ta ett större ansvar för att förbereda dagens barn och ungdomar inför framtidens digitala samhälle. Till exempel genom att lära ut källkritik, nätikett och hur man skapar sitt eget innehåll på nätet, säger Kristina Alexanderson som är chef för IIS skolsatsningar.
  • Endast 6 procent av eleverna i åldern 11-16 uppger att de någon gång använder internet för att blogga.
  • 52 procent av eleverna i åldern 11-16 uppger att man sällan eller aldrig i skolan pratar om källkritik och hur man kan ta reda på vad som är sant och falskt på nätet.
  • 66 procent av eleverna i åldern 11-16 uppger att man sällan eller aldrig i skolan pratar om hur man kan skydda sig mot mobbning på nätet.
– Internet erbjuder fantastiska möjligheter både för ta del av andras innehåll samt att skapa och publicera eget. Vi vill att alla barn och unga under sin skolgång ska får lära sig att ta tillvara internets möjligheter på ett bättre sätt än idag, säger Kristina Alexanderson

2 kommentarer:

Peter Alsbjer sa...

Betyder det att talet om ungdomar som "digitala infödingar" är helt fel?

Alastair Creelman sa...

Mycket forskning kring det de senaste åren och allt förkastar begreppet.