onsdag 23 september 2015

SLU hjälper forskare bidra till Wikipedia

Wikipedia blir bara bättre ju flera forskare som bidrar till uppslagsverket. Flera lärosäten samarbetar nu med Wikipedia och hjälper sina lärare, forskare och doktorander skriva i Wikipedia och på det sätt sprida sin forskning effektivare. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har startat just ett sådan initiativ, SLU på Wikipedia, och erbjuder workshops om hur man skriver i Wikipedia.

Ett viktigt moment är när ett pressmeddelande går ut om en ny avhandling. Då kommer väldigt många att direkt slå upp ämnet i Wikipedia och därför är det bra om sidan redan är uppdaterad av forskaren. Ytterligare ett område att utveckla är att låta studenter skriva i Wikipedia som en del av sina studier.

- Tack vare wikipediaprojektet finns många, mer eller mindre, aktiva Wikipedianavändare på SLU. De bidrar inte bara till svenska Wikipedia. Genom att skriva också på andra språk (framförallt engelska) får en världsomspännande läsekrets tillgång till insatta artiklar och beskrivningar inom de ämnen där SLU:s forskare har stor kunskap. På köpet får man en dialog och diskussion med användarna/läsarna.

Artikeln ger många länkar till mer information med artiklar, videoinspelningar och goda exempel.

Inga kommentarer: