torsdag 24 september 2015

Mer om IT i skolan

Diskussionen kring IT i skolan har tagit fart igen efter förra veckans PISA rapport. De flesta inser att skolans digitalisering inte längre är en teknikfråga men hellre en fråga om pedagogik och kompetensutveckling. Att bara ge eleverna fina datorer eller plattor (eller böcker) ger inga pedagogiska vinster, allt hänger på hur de integreras i det pedagogiska arbetet och för det kräver omfattande kompetensutveckling och kollaboration.

En intressant diskussion finns i ett radioprogram av Sveriges Radio P1 Vetandets Värld, Så påverkas skolan av ny digital teknik, där lärare och elever från Sofielundsskolan i Sollentuna medverkar tillsammans med Annika Agélii Genlott (Örebro universitet), Jan Hylén (expert på IT i skolan) och Jonas Linderoth (Göteborgs universitet). Lyssna på programmet här:


Samtidigt har Högskolan i Halmstad startat ett forskningsprojekt, Att möta och utveckla den digitaliserade skolan, som beskrivs i artikeln Satsning för att utveckla skolans digitalisering. Här ska forskare och skollärare samarbeta kring att ta fram forskningsfrågorna och resultat.

- Genom projektet vill forskarna undersöka metoder för hur ny innovativ digital teknik kan användas i lärarens undervisning och öka elevernas lärande. Det handlar om att analysera och utveckla välfungerande arbetssätt, och att sprida dem vidare på ett systematiskt sätt.

Projektet har fått medel av Halmstads kommun och leds av Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad.

Inga kommentarer: