torsdag 10 september 2015

Film används allt oftare inom Sfi


Att flippa klassrummet genom att ge eleverna tillgång till inspelade genomgånger och dialoger som de kan se före och efter lektionerna används allt oftare inom Sfi (Svenska för invandrare) enligt en artikel från Skolverket, Sfi-lärare utvecklar undervisningen med filmer på nätet. Lärare spelar in enkla dialoger, exempel från vardagslivet och genomgånger av grammatik via sina mobiler och eleverna kan sedan titta och lyssna så ofta de vill mellan lektionerna. Detta betyder att eleverna kan förbereda sig bättre och tiden i klassrummet kan ägnas åt övning och återkoppling.

Artikeln ger goda exempel från flera kommuner som arbetar på detta sätt, t ex Botkyrka, Kalmar, Eskilstuna och Sandviken med länkar till deras resurssamlingar. Ytterligare en positiv utveckling är det utvidgade kollegiet där lärarna lånar varandras material och diskuterar med varandra i sociala medier.

- Sfi-lärarna i de fem kommunerna pekar alla på att det utvidgade kollegiet ger fantastiska möjligheter att dela erfarenheter, inspirera varandra och utveckla nya arbetssätt. De diskuterar i facebook-grupper och på twitter, och gör även studiebesök hos varandra emellanåt. Utvecklingen går alltmer mot en öppen kultur där lärare lär av varandra.

Inga kommentarer: