måndag 7 september 2015

Nationell utredning om MOOCs i svensk högre utbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått ett regeringsuppdrag att utreda möjligheter med MOOCs (Massive Open Online Courses) i svenska högre utbildning samt vilka eventuella hinder som finns. Utredningen har precis börjat med UKÄs Marie Kahlroth som projektledare och rapporten ska vara klar i början av 2016. Några lärosäten erbjuder redan MOOCs, främst Karolinska Institutet, Lunds universitet och Chalmers och det finns flera som är på gång. Utredningen ska kartlägga lärosätenas inställning till MOOCs, oavsett om de tänker erbjuda sådana kurser eller inte. Dessutom samlar man in erfarenheter från de som redan har genomfört MOOCs.

Enligt projektledaren Marie Kahlroth:

- En förutsättning för att vi ska kunna föreslå lösningar är att vi känner till hur lärosätena ser på MOOCs. Under september kommer vi att skicka ut en enkät till samtliga statliga lärosäten och ett urval av de enskilda utbildningsanordnarna. Målet är att kartlägga vilket intresse och vilka erfarenheter som finns vad gäller MOOCs. Utöver frågorna om finansiering och tillgodoräknande är vi t.ex. intresserade av att veta vilken målgrupp och vilket syfte lärosätena har eller har haft med utbildningarna.

Inga kommentarer: