onsdag 9 september 2015

50 praktiska tips om formativ bedömning

Formativ bedömning handlar om att se hur långt en elev har kommit, vad de förstår och vad de har problem med. Det finns många metoder och verktyg för att göra det men det viktigaste är att det sker kontinuerligt och resulterar i återkoppling och stöd till eleven. Många metoder är enkla men effektiva och Karin Brånebäck har gjort en fin sammanfattning av 50 metoder i en bloggpost, 50 enkla och formativa bedömningstekniker.

- Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning. Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Därför är det önskvärt att med ganska enkla medel kunna avläsa elevernas kunskapsnivå.

Metoderna listas i följande dokument som är publicerad med Creative Commons licens (erkännande, icke-kommersiell, dela lika) för att underlätta spridning och återbruk.

Inga kommentarer: