fredag 11 september 2015

Nytt projekt om digitala läromedel i skolan

Bild: Gleerups Utbildning

Hur kan digitala verktyg på bästa sätt bidra till utveckling i skolan? Det ska studeras i ett nytt samarbetsprojekt som Gleerups, Atea och Samsung nu inleder tillsammans med forskare och fem högstadieskolor i Sverige. Projektet omfattar fem högstadieskolor runt om i Sverige och initialt deltar 70 lärare och 380 elever. Målet med projektet är att bidra med ny kunskap om hur digitala verktyg kan användas i utbildningssyfte och utforska hur man på bästa sätt skapar en digital inlärningsmiljö där varje elev har förutsättningar för att lära. Projektet kommer följas av Åke Grönlund, professor i Informatik och Matilda Wiklund, lektor i Pedagogik, Örebro Universitet.

– Hittills har fokus i skolan legat mest på själva tekniken, men detta projekt fokuserar på det viktigaste i skolan, nämligen lärandet - vad eleverna kan göra med teknikens hjälp. Hur lärare och elever bäst kan nyttja digitala läromedel samt att man får tillgång till den kompetensutveckling som behövs för att driva det förändringsarbete som sker i en digital lärmiljö säger professor Åke Grönlund.

– Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om det digitala lärandet. Vi vill stödja skolan i den pågående digitala utvecklingen genom att integrera både teknik, så som interaktiva skärmar, surfplattor, med digitalt innehåll samt kompetensutveckling, säger Elin Wallberg, Samsung Norden.

Läs en artikel om projektet i nättidningen Skolvärlden: ”Det är dags för pedagogiken”

Källa: Pressmeddelande, myNewsdesk, Gleerups, Atea och Samsung startar skolprojekt om digitalt lärande.

Inga kommentarer: