fredag 4 september 2015

Mer fokus på fortbildning krävs

Leadershipdagen 2010 i Göteborg by utbildning.se, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by utbildning.se on Flickr

Sveriges universitet och högskolor behöver incitament för att erbjuda mer fortbildning för yrkesverksamma enligt en debattartikel av Daniel Engblom, TCO, i Dagens Samhälle, Ge högskolan ett omställningsuppdrag. Idag finns det ett stort behov av fortutbildning, omställning och kompetenshöjning för att möta arbetsmarknadens krav men högre utbildning idag fokuserar allt mer bara på ungdomsstudenter på campus. Under de senaste åren har antalet distansutbildningar och kortare program för yrkesverksamma minskat trots en växande efterfråga. Flera utbildningsmöjligheter leder till att fler vågar prova nytt och sadla om i karriären. Därför vill författaren ser ett omställningsbidrag till högskolor och yrkeshögskolan:

- Såväl högskolan som yrkeshögskolan bör därför ges ett omställningsuppdrag. Yrkesverksammas behov av vidareutbildning bör vägas in då utbildningarnas dimensionering, innehåll och form planeras. Det kan handla om fler ettåriga magisterprogram, kortare kurser på deltid, kvällstid eller distans, förbättrad studievägledning och validering av reell kompetens för personer med arbetslivserfarenhet. Högskolan resurstilldelningssystem bör förändras och på sikt bör ett separat resurstilldelningssystem för omställning övervägas.

Det krävs ett närmare samarbete mellan lärosäten och näringsliv, kommuner och landsting för att kunna erbjuda flera flexibla kortare utbildningar som är anpassade till arbetsmarknadens behov.

Inga kommentarer: