fredag 23 september 2016

Digitala läromedel - ny rapport kräver satsning


Det saknas resurser till inköp av digitala läromedel och lärare får ofta skapa egna lärresurser utan tillräckligt stöd. Det visar en ny undersökning av 700 lärare, Digitala läromedel — tillgång eller börda? som har gjorts av Lärarnas Riksförbund om lärarnas syn på digitala läromedel. Cirka hälften av de tillfrågade lärarna saknar tillgång till digitala läromedel och många skolor saknar resurser för inköp. Över hälften av lärarna producerar egna digitala lärresurser men detta är tidskrävande och de flesta har skaffat sig nödvändig digital kompetens på egen hand. Endast 14% har lärt sig använda digitala läromedel genom kompetensutveckling ordnad av arbetsgivaren.

- Arbetsgivarna klarar inte sitt uppdrag vad gäller fortbildning och satsning på dessa läromedel. Vi ser en frustration över läromedelsituationen på många skolor och lärarna tvingas ofta producera egna läromedel. Det finns en attityd att digitalt ska vara billigt, helst gratis och därmed prioriteras inte digitala läromedel i skolbudgetarna.

Rapporten lämnar en rad förslag till förbättringar. Bland annat ska det finnas medel för att köpa in bra digitala läromedel, kompetensutveckling för alla lärare och statlig styrning av skolans digitalisering.

Inga kommentarer: