onsdag 7 september 2016

Högre utbildning - inte bara en storstadsfråga

Går det att skaffa sig högre utbildning utan att behöva flytta till storstaden? Nitusdagarna 2016, 17-18 november vid Jönköping University, kommer att diskutera denna fråga och har flera intressanta gästtalare. De senaste åren har utvecklingen av distansutbildningar i Sverige stannat av och möjligheter att studera på mindre orter har begränsats, trots att teknikutvecklingen borde ha gynnat distansstudier.

Under konferensen finns det gott om utrymme för möten och diskussioner och du kommer att träffa bland andra:
  • Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
  • Lena Hallengren, riksdagsledamot för Kalmar län och ordförande i utbildningsutskottet
  • Johanna Nilsson och Maria Lillieström, kunskapsplattformen Härifrån
  • Lina Bjerke, Jönköping University, föreläser kring ”Flytta tillbaka till landsbygden? Aldrig!”
  • Per Hilletofth, Jönköping University, föreläser om ”Möjligheter med samverkan mellan akademi och landsbygd för att stärka konkurrenskraften”

Inga kommentarer: