fredag 16 september 2016

Lärandetrender 2016 - ny rapport från Open University

CC0 Public domain on Pixabay
Brittiska Open University har publicerat en ny rapport om de viktigaste trenderna inom IT och lärande, Open University Trends in Learning 2016. Rapporten beskriver sju viktiga områden under stark utveckling och ger exempel på tillämpning. Områdena är i och för sig ganska kända men rapporten ger flera nya ifallsvinklar:
  • Incidental learning - oplanerat, spontant lärande som sker t ex i arbetet
  • Adaptive teaching - undervisning som kan anpassas till studerandes behov
  • MOOCs (Massive Open Online Courses)
  • Accreditation badges - digitala certifikat
  • Learning analytics - analys av stora datamängder 
  • E-books
  • Mobile learning
Learning analytics nämns som ett särskilt viktigt område framöver eftersom sofistikerad dataanalys kan ge tidiga signaler om studenter som har problem eller behöver extra stöd samt bättre underlag för kursdesign.

- The report examines how the learning experience is being influenced by rapidly advancing technology, changing the way people engage with education. It also looks at how these developments can be capitalised on, to maximise the effectiveness of learning delivery in the workplace.

Ladda ner rapporten (kräver kort registrering)

Inga kommentarer: