tisdag 13 september 2016

Elever vill diskutera nätvanor i klassrummet

CC0 Public domain on Pixabay
Många elever saknar en konstruktiv diskussion i klassrummet om vardagen på nätet och hur man ska förhålla sig till det som sker på nätet, enligt en artikel i Skolvärlden, Eleverna vill prata mer om internet med sina lärare. Artikeln beskriver en ny undersökning av skolelever där 69% vill prata mer i klassrummet om nätvanor, hur man beter sig och skyddar sig mot olika typer av hot. I artikeln intervjuas en lärare som diskuterar dessa frågor ofta i sin undervisning.

- Att våga prata om hur man ska förhålla sig till internet och informera eleverna om hur nätet fungerar ser Christian Gerecht som grundstenen att lägga om man vill förändra och förbättra. Han menar att genom att prata om hur man bör bete sig mot varandra på internet kan man uppnå skillnad. Men man kan även lösa andra problem genom att prata om barnens vanor och vissa regler som gäller på internet.

Att vidta enkla lösningar som mobilförbud löser inga problem, klassen ska diskutera nätbeteende och komma överens om grundregler för bra konstruktiv kommunikation. Läraren i artikeln efterlyser dessutom närmare samarbete med föräldrar i frågan.

Inga kommentarer: