lördag 10 september 2016

Open access ger flera citeringar visar ny studie


Artiklar som publiceras i öppna tidskrifter (open access) citeras upp till 20% oftare än de som publiceras i prenumerationsbaserade tidskrifter, enligt en artikel i Times Higher Education, Open access 'boosts citations by a fifth'. Artikeln beskriver en ny studie av Jim Ottaviani, University of Michigan, som har tittat på över 4000 artiklar som har publicerats först i prenmerationstidskrifter och sedan i universitetets open access-databas. När dessa artiklar publiceras öppet efter att ha varit låsta i oftast 6-12 månader så ökade antalet citeringar. Open Access gynnar förstås de bästa artiklarna som får betydligt flera citeringar.

- Confounding factors (authors may self-select only the best articles to make OA; absence of an appropriate control group of non-OA articles with which to compare citation figures; conflation of pre-publication vs. published/publisher versions of articles, etc.) make demonstrating a real citation difference difficult. This study addresses those factors and shows that an open access citation advantage as high as 19% exists, even when articles are embargoed during some or all of their prime citation years. Not surprisingly, better (defined as above median) articles gain more when made OA.
Studiens slutsats är att det krävs mer omfattande studier inom flera ämnesområden och flera lärosäten.

Referens
Ottaviani J (2016) The Post-Embargo Open Access Citation Advantage: It Exists (Probably), It’s Modest (Usually), and the Rich Get Richer (of Course). PLoS ONE 11(8): e0159614. doi:10.1371/journal.pone.0159614

Inga kommentarer: