lördag 3 september 2016

Open Networked Learning - ny kurs startar 26 septemberEn ny omgång av den öppna kursen om nätbaserad och öppen utbildning, Open Networked Learning (ONL162), startar 26 september. Den ger dig möjlighet att utforska och testa kollaborativt lärande i en öppen (publik) nätbaserad lärmiljö tillsammans med kollegor från olika universitet, discipliner och kulturer (både nationellt och internationellt). Kursen, som körs på engelska, är helt nätbaserad och deltagare kommer från många länder och olika utbildningsområden.

Kursen innehåller bland annat följande:
  • Hur skapar vi kollaborativa och flexibla lärmiljöer på nätet?
  • Prova på problembaserat lärande via öppna plattformar
  • Utöka ditt professionella nätverk
  • Prova olika digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang
  • Ta del av den senaste forskningen och nya trender inom nätbaserat lärande
ONL-kursen arrangeras av fem lärosäten: Karolinska Institutet, Lunds Universitet, Linnéuniversitetet, KTH och Independent Institute of Education (Sydafrika). Kursen är en internutbildning för deltagare från dessa lärosäten (s.k. institutional learners) men kursen är öppen även för deltagare från andra utbildningsorganisationer i världen (s.k. open learners). Den ger inga högskolepoäng men du får ett intyg om du möter alla kurskrav.

Mer information om kursen (inkl anmälan).
Kursöversikt.


Inga kommentarer: