lördag 24 september 2016

Effektiv video i undervisning

CC BY-NC Some rights reserved by Vanderbilt University
Amerikanska Vanderbilt University har en enhet, Center for Teaching, som ger stöd till lärarna i alla aspekter av undervisning och kompetensutveckling. De har ett imponerande utbud av kurser och massor av guider och resurser för självhjälp. Bland dessa guider finns till exempel en om effektiv användning av video i undervisning, Effective educational videos, med både teoretisk grund, referenser till forskning och praktiska råd.

Utifrån aktuell forskning finns det följande riktlinjer för bra användning av video i undervisning:

  • Korta filmer med tydlig koppling till lärandemål. Ideallängden är under 9 minuter. 
  • Försök inte att täcka för mycket i filmen - hellre flera korta filmer med ett begrepp i taget.
  • Fokusera på det viktigaste. Ta bort onödiga störningselement (musik, visuella element, för mycket text osv)
  • Visa engagemang och prata naturligt
  • Prata in i kameran så at varje student upplever att du pratar med just henne/honom.
  • Skapa interaktivitet i inspelningen genom att lägga in frågor, verktyg som ger studenterna möjlighet att anteckna, markera och klippa ut.


Inga kommentarer: