onsdag 21 september 2016

Läraktiv - om framtidens pedagogik och digitala verktyg

Ett intressant nytt projekt, Läraktiv, har skapat en bra sajt med information, filmer och praktiska tips om aktivt lärande, dvs. lärande genom kollaboration, utforskning, diskussion, projekt och problemlösning. Här hittar du mycket material om framför allt begreppet flipped classroom, där föreläsningsmomentet spelas in och klassrumstiden fokuserar på aktivitet, övning och handledning.

- Läraktiv är ett Vinnovafinansierat projekt som syftar till att stödja lärare till bästa möjliga pedagogik med digitala verktyg och innehåll. Vi testar, utvecklar och introducerar arbetsmetoder och verktyg för ett aktivt lärande. En av våra mest använda metoder är flipped learning, eller på svenska flippat lärande.

Just nu hittar du mängder av filmer om det flippade klassrummet och en serie filmer som kompletterar boken Digitalisering som lyfter skolan av Helena Kvarsell och Håkan Fleischer. 
Läraktiv ordnar även workshops för lärare där de kan träffas och komma igång med metoder och verktyg för aktivt lärande. Intresserade kommuner eller skolor kan kontakta projektet för mer information.

Här ser du en kort introduktionsfilm till projektet med projektledaren Jan Hylén.

Inga kommentarer: