torsdag 1 september 2016

Viktigt att elever lär sig hantera mobiler i klassrummet utan förbud


En ny undersökning bland elever mellan 10-15 visar att drygt hälften tycker att mobilförbud i skolan
är positivt. Men Helena Kvarnsell, lärare på Björknässkolan i Nacka, menar att vi måste lära eleverna att hantera sina mobiler i stället för enkla förbud, enligt en artikel i Skolvärlden, ”Lär eleverna strunta i mobilen”. Det gäller att skapa tydliga rutiner i klassrummet där man stänger av mobilerna inför en lektion och ta fram dem i slutet när de behöver lägga in påminnelser om läxor osv.

Enligt Helena:

- Att inte bli distraherad av en mobiltelefon är något som alla måste träna på och var ska det då tränas? Jo, i den obligatoriska skolan. Eleverna behöver lära sig att hantera en mobiltelefon och hitta sätt att lära sig fokusera trots ett ständigt informationsflöde. Därför ska man inte förbjuda telefoner.

Hon tror dock inte att mobiler bör integreras i undervisning eftersom skolan ska stå för de verktyg som används i undervisningen och att en del elever missgynnas om de har äldre eller mer begränsade mobiler än andra. Konsten att fokusera är ju något som alla, såväl vuxna som ungdomar, behöver träna på.

Inga kommentarer: