torsdag 8 september 2016

Framgångsindikatorer i lärplattform


Det finns idag analysfunktioner i de flesta lärplattformar som loggar studenternas aktivitetsnivå. Men kan vi använda dessa statistik för att förutse vilka studenter som kommer att lyckas eller misslyckas med sina studier? En ny studie av Blackboard visar något överraskande, nämligen att den bästa framgångsindikatorn var hur ofta en student kollade sina testresultater (MyGrades) i plattformen. Många skulle koppla framgångsrika studenter med hur mycket tid de tittar på kursmaterialet eller deltar i diskussionsforum men studien visar ingen tydlig koppling mellan dessa och bra slutbetyg. I stället kunde de se att studenter som inte tittade in i MyGrades (resultat, betyg) brukade få sämre resultat eller hoppade av.

Studien sammanfattas i en artikel hos Blackboard, How successful students use LMS tools – confirming our hunches.

- The most successful students are those who access MyGrades most frequently; students doing poorly do not access their grades. Students who never access their grades are more likely to fail than students who access them at least once. There is a direct relationship at every quartile of use – and at the risk of spoiling results for the other tools, this is the only tool for which this direct trend exists. It appears that students in the middle range of grades aren’t impacted by their use of the tool.

När det gäller kursmaterial i lärplattformen visade studien att de som fick bästa resultat var inte de som tittade mest på materialet. De som spenderade mest tid med kursmaterialet brukar få sämre resultat, kanske för att de hade svårigheter med materialet. Dessutom fanns det ett samband mellan hur lång tid en student tog att ta sig genom en test och testresultatet. De som tog mest tid hade oftast sämre resultat.

En slutsats är att vara mer uppmärksam på hur studenterna tar reda på sina testresultat under kursen och gärna att det finns flera tester och bedömningstillfällen under kursen i stället för en stor tenta i slutet. Med hjälp av detta statistik kan vi kanske bli mer uppmärksam på studenter som riskerar falla ifrån och sätta in stödåtgärder snabbare.

2 kommentarer:

Katarina sa...

Vet de vad som är orsak och verkan där? Spontant känns det som att elever som klarar sig bra kanske har mer lust att titta på sina betyg...

Alastair Creelman sa...

Bloggposten de skrev är bara en sammanfattning men jag tror inte de har analyserat mer i detta fall. Uppföljning bör följa :-)