fredag 10 februari 2017

AI granskar statistik i vetenskapliga artiklar

CC0 Public domain on Pixabay
Artificiell intelligens (AI) används nu för att granska metod och statistik i vetenskapliga artiklar under peer review-processen, enligt en artikel i Vetenskapsrådets tidskrift Curie, Artificiell intelligens ger stöd vid peer review. Det är oftast svårt för experter att kontrollera all statistik i en avhandling eller artikel och därför kan artificiell intelligens avlasta och hjälpa experterna. Nu har amerikanska forskare tagit fram programmet Stat Reviewer, som visar sig vara ett viktigt stöd i granskningsprocessen.

- Det är ett program som kan identifiera och analysera en inmatad studies beståndsdelar. Analysen resulterar i en rapport med anmärkningar om när statistik behandlas på ett felaktigt sätt och på det som inte följer riktlinjer för metod.

Stat Reviewer gör alltså grovjobbet medan experternas roll är, precis som förr, den vetenskapliga bedömningen och ge bra återkoppling. Idag kan experter och AI komplettera varandra men många ställer frågan om AI kan ta över hela processen framöver.

- Fredrik Heintz är docent i datalogi vid Linköpings universitet och ordförande i svenska AI-sällskapet. Han bedömer att redaktörer och granskare kommer att behövas även i fortsättningen, men arbeta på en högre nivå. Artificiell intelligens kan bli ett stöd inom referentgranskningen, men människor måste visa systemen vad som är bra och dåligt.

Inga kommentarer: