fredag 17 februari 2017

Brittisk undersökning av universitetslärarnas arbetssituation


Den brittiska tidskriften Times Higher Education har publicerat resultat från sin undersökning av lärare och personal inom högre utbildning THE Teaching Survey 2017: results and analysis. Undersökningen frågade 1150 lärare och administrativ personal vid brittiska universitet om deras åsikter inom ett antal nyckelområden: undervisning, ledning, lärarens status och roll, studenter, kvalitet, teknik och nationella policies.

Bland alla resultat och slutsatser finns följande:
  • 88% av de tillfrågade trivs i sin roll som lärare men de flesta menar att de inte får tillräckligt med tid för att förbereda sig ordentligt
  • Många (51%) ägnar mer tid år undervisning än något annat
  • Många är oroliga över allt större klasser och bristen på tid att möta studenterna
  • Det finns ett stort missnöje med allt för mycket administration, i synnerhet kring examination
  • Många menar att forskning är viktigare för universitetet än undervisning och att det finns för få incitament för dem som vill utveckla sin undervisning
  • Det finns ett oro över studenternas bristande förkunskaper när de börjar sina studier.
- Overall, nearly nine out of 10 academics (88 per cent) say that teaching is a source of satisfaction to them, with just 6 per cent claiming that they are unhappy about having to educate students. Indeed, academics appear to be as passionate about teaching as they are about their own research, our results suggest. Some 29 per cent of respondents say that they find teaching more rewarding than research: roughly the same proportion (30 per cent) as those who value research more highly.

Läs rapporten för närmare detaljer.

Inga kommentarer: