torsdag 2 februari 2017

Biblioteket som nav för digitalisering


Biblioteket har en nyckelroll att spela för att öka invånarnas digitala kompetens, menar Erik Fichtelius, nationell samordnare för en biblioteksstrategi, i en debattartikel i Svenska DagbladetLåt biblioteken bidra till ökad digital kompetens. Sverige har satsat stort på infrastruktur och de flesta har nu tillgång till bra bredbandsuppkopplingar men det räcker inte med bara teknisk utbyggnad. Vi måste bli bättre på att använda digitala tjänster och framför allt lära oss mer om källkritik och granskning av det nya medielandskapet.

- Sverige står i dag inför ett antal utmaningar med koppling till demokrati och delaktighet. Den informerade medborgaren behöver guidning i den medie­utveckling och den tjänsteutveckling som kan kopplas till digitaliseringen. Det räcker inte längre att googla, vi måste lära oss att söka bredare, djupare och med större insikt och källkritik.

Fichtelius menar att biblioteket är nästan det enda offentliga rummet där hela samhället kan träffas och därför behövs en rejäl satsning, inte flera utredningar:

- Det räcker inte med enbart teknisk utbyggnad. Det behövs inga fler utredningar. Ett öppet och tillitsfullt samhälle kräver digitalt kompetenta invånare. Sverige behöver en satsning nu!

Inga kommentarer: