fredag 24 februari 2017

Studentdriven medieproduktion

Film används överallt inom utbildning idag, inte minst i samband med satsningar på flipped classroom. Amerikanska University of Portland har en egen medieproduktionsenhet men de insåg att de inte hann med efterfrågan på videoproduktion inom universitetet. Sedan fick de idén att starta en studio som studenter skulle driva. Universitetet skaffade utrustningen och sökte studenter som vill jobba på det nya projektet. Så började studentprojektet On the bluff studios som nu producerar utbildningsfilmer som används som kursmaterial inom universitetet. Studenterna kan därmed avlasta och komplettera medieproduktionsenheten och den samlade kompetensen inom medieproduktionen har vuxit starkt och kan nu möta efterfrågan.

Studenterna som driver studion får lära sig mycket om medieproduktion, projektarbete, pedagogik och samarbete med lärare och andra studenter.

Titta på en film om projektet från Kaltura.


Inga kommentarer: