måndag 13 februari 2017

Ett steg mot Sverige - nätkurs i svenska för Baltikum

CC BY-SA Some rights reserved by Högskolan i Gävle on Wikimedia Commons
Det finns ett växande intresse i de baltiska länderna (Estland, Lettland, Litauen) för att lära sig svenska och nu finns det nätbaserat undervisningsmaterial i form texter, övningar och ordlistor på sajten Ett steg mot Sverige.

Materialet har tagits fram genom ett Nordplusprojekt mellan Högskolan i GävleDaugavpils universitet i Lettland, Klaipeda universitet i Litauen, Tallinn universitet i Estland och Turku yrkeshögskola i Finland. Projektet har lyckats bra och nu fått pris av Nordiska ministerrådet. Priset delades ut av Utbildningsministeriet, Utbildningsagentaturen i Lettland i samarbete med Nordplus den 24 november 2016 i Riga.

Enligt ett pressmeddelande från Högskolan i Gävle innehåller kursmaterialet följande:

- Texterna består av tio kapitel som presenterar Sverige, svensk kultur och samhällsliv.
Innehållet i texterna centreras kring ett persongalleri där de återkommande huvudpersonerna utgörs av ungdomar mellan 16 och 20 år främst i Sverige men också i Baltikum. Karaktärernas liv är på olika sätt sammanflätade genom vänskapsband och familjerelationer och man får följa dem i deras vardag. Läromedlet genomsyras av det interkulturella mötet mellan Sverige och Baltikum.

Projektet är särskilt ovanligt eftersom det är ett sällsynt exempel på ett internationellt projekt som har drivits på svenska i stället för engelska.

Inga kommentarer: