torsdag 16 februari 2017

NMC Horizon 2017 - rapport om trender inom högre utbildningVarje februari släpper organisationen NMC (New Media Consortium) sin årliga rapport om globala trender inom IT och lärande inom högre utbildning. Nu lanseras NMC Horizon Report 2017 - Higher education edition. Rapporten identifierar trender som påverkar högre utbildning både idag och inom de närmaste 5 åren. För varje trend finns det flera exempel på relaterade projekt och forskning. Årets trender och utmaningar kan sammanfattas så här:

Trender som skyndar på utvecklingen av IKT inom högre utbildning
1-2 års perspektiv
- Blended learning design
- Kollaborativt lärande
3-5 år
- Fokus på att mäta och följa lärande och sätta in åtgärder i rätt tid
- Nya lärandemiljöer som stödjer moderna pedagogiska modeller
Över 5 år
- Utveckla innovationskulturer
- Metoder för fördjupat, aktivt lärande

Viktiga utmaningar för utveckling av IKT inom högre utbildning
Utmaningar som går att lösa:
- Ökade digitala kompetenser
- Integrera formellt och informellt lärande
Svåra utmaningar:
- Jämna ut prestationsskillnader mellan olika demografiska grupper
- Jämlik tillgång till digital infrastruktur (bredband, datorer osv)
Väldigt svåra utmaningar:
- Hantera teknik- och informationsöverflödet (filtrera, bedöma, tolka)
- Revidera lärarrollen

Viktiga utvecklingar inom IKT och lärande
1-2 år
- Individanpassat stöd för lärande
- Mobilt lärande
2-3 år
- Sakernas internet (allt är uppkopplat)
- Nästa generations lärplattformar
4-5 år
- Artificiell intelligens
- Naturliga användargränssnitt (gester, pekskärmar osv)

Ladda ner hela rapporten.
Ladda ner en sammanfattning av rapporten.

Referens
Adams Becker, S., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., Hall Giesinger, C., and Ananthanarayanan, V. (2017). NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.

Inga kommentarer: