onsdag 22 februari 2017

Konferens: Digitalt innehåll skapar flexibelt lärande

VKF, Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, ordnar en konferens, Digitalt innehåll skapar flexibelt lärande, 25 april vid Högskolan i Skövde. Allt fler lärare skapar engagerande digitala lärresurser som filmer, podcasts, spel, quizzar och övningsmaterial och även studenter kan nu skapa kursmaterial som sedan kan användas med framtida klasser. Konferensen kommer att diskutera vilka krav som finns på lärare idag när det gäller digitalt innehåll.

För att öka förståelsen för de didaktiska villkoren med digitalt innehåll av olika slag inbjuder VKF utvalda lärare att berätta om sin undervisning och den pedagogiska skicklighet som de tillägnat sig. Utgångspunkten för VKF-konferensen handlar om att diskutera och ha ett kollegialt utbyte om det digitala innehållets betydelse och didaktikens förändrade villkor i skapande av ett flexibelt lärande.

Konferensen är avgiftsfri och även om målgruppen är medarbetare från de västsvenska lärosätena så finns det också plats för andra intresserade.

Läs mer om konferensen.

Inga kommentarer: