måndag 27 februari 2017

Swednet och ITHU - gemensam konferens i Karlskrona


Swednet (Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning) och ITHU (Nätverket för IT inom högre utbildning) arrangerar en gemensam konferens, From theory to practice, i Karlskrona 11-12 maj i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola. Gästtalaren är professor emeritus Vernon Trafford och konferensen också innehåller en world café, paper-presentations, workshops och diskussionsmöjligheter samt en utflykt till Karlskronas berömda Marinmuseum.

- Teoribildning har alltid varit en bärande del i den vetenskapliga utvecklingen, men visst kan vetenskapen ibland ”förlora” sig i teori samtidigt som vi i det dagliga arbetet som pedagogiska utvecklare eller IKT-pedagoger söker teoretiska ramverk för att förstå praktiken. Konferensens huvudtema är ”From Theory to Practice” och huvudtalare professor emeritus Vernon Trafford citerar Kurt Lewin när han beskriver sin strategi för utveckling: ”There is nothing so practical as a good theory.” Frågorna Professor Trafford ställer sig är: Så hur ska vi förstå förhållandet mellan teori och praktik? Hur utvecklar man en teori som fungerar i praktiken?

Bidrag till konferensen kan lämnas in fram till 10 april.

Mer information och anmälan.

Inga kommentarer: