tisdag 2 maj 2017

Allt fler publicerar sina egna böcker

Det finns idag många verktyg som hjälper dig publicera egna e-böcker utan hjälp av ett förlag. I Kungliga Bibliotekets årliga rapport, Nationalbibliografin i siffror 2016, står det att 13% av alla publikationer i Sverige förra året var egna publiceringar (läs även en artikel från Kungliga Biblioteket, Nationalbibliografin i siffror: Många ger ut sina egna böcker).

Årets rapport innehåller för första gången siffror för egenutgivna böcker och man menar att majoriteten av dessa handlar om livsberättelser.

- En tiondel av egenutgivningen är så kallade livsberättelser, till exempel biografier och skönlitteratur som handlar om verkliga personer. Även en tiondel av den totala registrerade utgivningen förra året är livsberättelser.

Antalet katalogiserade tryckta böcker i nationalbibliografin 2016 var 13 237 och av dem var 10% livsberättelser. En ökande trend tydligen. 

Inga kommentarer: