onsdag 3 maj 2017

Rapport om innovativa undervisningsformer

En ny europeisk rapport kartlägger trender och nya undervisningsformer och ger råd till universitetsledare om strategier och policies. Rapporten, Envisioning Report for Empowering Universities in the uptake of new modes of teaching and learning, har tagits fram av EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) och presenterades 25 april på en EADTU-EU Summit i Bryssel. Rapporten ingår i det pågående projektet Empower.

Rapporten innehåller artiklar av experter och forskare under följande rubriker: Policies och strategier, Design för lärande, Bedömning av lärande, Det digitala biblioteket och Support för dagens studenter. Förhoppningen är att rapporten ska bli en inspirerationskälla till universitetsledningar.

- This is a report by the expert pools of the EMPOWER programme established by EADTU to cover the latest trends and developments in new modes of teaching. New modes of teaching and learning create new opportunities for enhancing the quality of the learning experience in on campus programmes, reaching out to new target groups off campus and offering freely accessible courses nationally or worldwide through the internet. They enhance the quality, visibility and reputation of the institution.

Inga kommentarer: