onsdag 10 maj 2017

Framgångsfaktorer för skolans digitalisering

CC0 Public domain on Pexels
Forskningsprojektet Det digitala lärandets möjligheter har pågått i två år och ger nu en lägesrapport med några viktiga lärdomar i ett pressmeddelande från Gleerups, Fem framgångsfaktorer som bidrar till skolans digitalisering. Projektet drivs i samarbete mellan Gleerups, Samsung och Atea Sverige tillsammans med forskarna Åke Grönlund, professor i informatik och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

13 högstadieklasser på fem skolor i Sverige har fått tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel för att få förutsättningar att genomföra en digitaliseringsprocess.

– Att lyckas med digitaliseringen av skolan handlar om så mycket mer än att dela ut lärplattor. Vi ville se vad som händer när fem olika skolor får de förutsättningar som krävs, med teknik men också stöd i kompetensutveckling och digitala läromedel i en omfattning som inte gjorts tidigare, säger Elin Wallberg, ansvarig för Corporate Citizenship på Samsung Norden.

Det visar sig tydligt att det finns en del utmaningar för skolorna i projektet, men också att de börjar hitta sätt för att anpassa sig efter en mer digital tillvaro. Att ledarskapet är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med digitaliseringen är sedan tidigare identifierat i forskningen, men hur man faktiskt leder en digitaliseringsprocess i skolan pratas det mindre om.

– Som rektor måste man ge tid åt förändringsarbetet och visa att det är prioriterat och en tydlig punkt på agendan, annars kommer inte lärarna att välja att digitalisera undervisningen. Det är en alldeles för stor förändringsprocess att driva för en enskild lärare, säger Amelie Wahlström rektor på Vålbergsskolan i Karlstad kommun, en av de fem medverkande skolorna i projektet.

Projektets fem framgångsfaktorer för en lyckad digitaliseringsprocess:
  1. Sätt ett tydligt gemensamt mål och planera hur ni steg för steg tar er dit.
  2. Sätt en tydlig intern projektstruktur med regelbundna avstämningar.
  3. Fördela ansvaret och låt flera medarbetare hjälpa till att driva processen framåt.
  4. Satsa på kollegialt lärande och försök vara ett digitalt föredöme.
  5. Inspireras av andra och uppmärksamma goda exempel.
Källa: Pressmeddelande från GleerupsMyNewsdesk.

Inga kommentarer: