fredag 5 maj 2017

Ramverk för lärarens digitala kompetens

Norska Senter for IKT i utdanningen har tagit fram ett ramverk för att kunna definiera lärarnas professionella digitala kompetenser. Dokumentet ska hjälpa skolledare, lärarutbildare, lärare och lärarstudenter att bedöma kompetensnivån, identifiera kompetensutvecklingsbehov och kvalitetssäkra verksamheten.

- Dette rammeverket er viktig fordi mye forskning viser at profesjonsfaglig digital kompetanse er ganske dårlig ivaretatt i lærerutdanningene og i etterutdanningene av lærere. Det håper vi å endre på, sier seniorrådgiver og en av de ansvarlige for utviklingen av rammeverket, Marijana Kelentrić.

Dokumentet delar upp professionella digitala kompetenser i sju områden:
  1. Grundläggande färdigheter
  2. Skolan i samhället
  3. Etik
  4. Pedagogik och ämnesdidaktik
  5. Ledning av lärprocesser
  6. Samarbete och kommunikation
  7. Förändring och utveckling
Ladda ner ramverket, Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, som pdf-fil. Här ser du en kort introduktionsfilm.

Inga kommentarer: